Zrozumiałe jest

Zrozumiałe jest, że w pełni adekwatnymi przykładami prac nowoczesnej biotechnologii są rośliny transgeniczne (np. odporne na herbicydy) czy też produk- cja gensuliny (humuliny). Jednocześnie pozwala nam to uzmysłowić sobie, że w gruncie rzeczy prawie wszystko może być produktem nowoczesnej biotechno-logii, czy też może być zanieczyszczone produktami inżynierii genetycznej.

Poza wszelką dyskusją, jak się wydaje, pozostaje teza: od biotechnologii nie można uciec. Lepiej wyjść jej naprzeciw, wykorzystać ją i opanować, do naszych celów i zadań. Zadanie to można osiągnąć poprzez normy legislacyjne i ciągłą edukację społeczną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>