Zróżnicowania rasowe

zróżnicowania rasowe prowadziły najczęściej do powstawania licznych gatunków żyjących w jednym czasie, to w filogenezie form ludzkich tworzące się rasy nie dosięgały w jednym czasie szczebla gatunku i z tego powodu jednocześnie nie było obok siebie wielu gatunków ludzkich blisko z sobą spokrewnionych. Być może, że jedynym wyjątkiem były dwa odrębne gatunki australopiteków. Wszystko natomiast wskazuje na to, że z chwilą przekształcenia się australopiteków w Homo erectus, istniał jeden gatunek, chociaż zróżnicowany na poszczególne rasy. Tak samo, gdy miejsce Homo erectus zajął Homo sapiens, wszystkie jego rasy należały tylko do jednego gatunku.

Oczywistą jest rzeczą, że przez pewien czas mogły obok siebie bytować dwa gatunki, dawny i nowy. W ten sposób przez jakiś okres oprócz rodzaju Homo mógł jeszcze żyć jakiś gatunek australopiteka. Podobnie, mimo pojawienia się Homo sapiens, mogły jeszcze przez pewien czas zachować się grupy należące do Homo erectus. Taka właśnie możliwość jest zaznaczona w schemacie Le Gros Clarka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>