Znaleziska trzeciorzędowe

Już z epoki oligocenu znamy znalezione w Egipcie szczątki małpy wykazującej pewne cechy łączące ją z linią prowadzącą do gibbonów. Jest to Aeolopithecus chiro- bates.

Z środkowego miocenu i z pliocenu znamy liczne szczątki małp człekokształtnych łączonych ostatnio w rodzaj Dryopithecus. Należą do niego trzy podrodzaje: Dryo- pithecus (Europa i Eurazja), Sivapithecus („Azja i Afryka) oraz Proconsul (Afryka). Ostatni jest najstarszy wśród tych trzech podrodzajów. Jego szczątki są znane z dolnego miocenu. Wiele podobieństwa do podrodzaju Proconsul wykazuje oligoceńska forma Aegyptopithecus zeuxis z Fayum z Egiptu,- tak że możemy przypuszczać oligoceński wiek przodków podrodzaju Proconsul. Podrodzaj ten jest bardzo ciekawy jeszcze ze względu na ukształtowanie twarzowej części czaszki.

Proconsul, w którym to podrodzaju wyróżnili systematycy trzy odrębne gatunki, wykazuje w budowie szczęki dolnej brak tych szczegółów specjalizacji budowy, które cechują żuchwy dzisiejszych małp człekokształtnych. Forma ta więc nie była w ten sposób wyspecjalizowana co współczesne Pongidae. Czaszka jednego z gatunków

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>