Znaleziska czwartorzędowe

W epoce plejstoceńskiej nastąpiło na półkuli północnej, a także, chociaż w mniej-szym stopniu, na półkuli południowej bardzo znaczne oziębienie i rozpoczęło się nasuwanie masy lodów dosięgające różnej szerokości geograficznej. Na półkuli północnej wyróżniamy cztery główne okresy lodowcowe, czyli okresy zlodowaceń. Między każdymi dwoma okresami lodowcowymi występowały cieplejsze okresy międzylodowcowe, w czasie których lodowce topniały i cofały się ku północy. Tak więc wyróżniamy w plejstocenie na terenie Eurazji cztery okresy lodowcowe i trzy cieplejsze okresy międzylodowcowe. W Ameryce Północnej autorzy wyróżniają pięć ¦okresów lodowcowych. Plejstocen trwał ok. 1-3 milionów lat.

Pierwsze zlodowacenie, czyli tzw. Giinz, ustąpiło miejsca pierwszemu okresowi międzylodowcowemu. Po drugim okresie lodowcowym, zwanym Mindel, nastąpił drugi okres między]odowcowy, a po trzecim okresie zlodowacenia, zwanym Riss, przychodzi trzeci okres międzylodowcowy. Wreszcie po trzecim okresie międzylo- ¦dowcowym przychodzi czwarte zlodowacenie zwane Wurm. Po jego zakończeniu następuje okres współczesny, czyli tzw. holocen albo aluwium, trwający już ok. 20- 25 tysięcy lat.

W okresach międzylodowcowych klimat był cieplejszy, tak że cały plejstocen, zwany dawniej epoką dyluwialną, cechuje się bardzo dużymi zmianami klimatycznymi, co nie mogło pozostać bez wpływu na proces ewolucji. W plejstocenie masy lodowców zalegały tylko część północnej półkuli, tj. część Europy, Azji i Ameryki. W znacznie mniejszym stopniu oziębieniu podlegały lądy półkuli południowej. Natomiast Europa i Azja południowa, Afryka i Ameryka Południowa były wolne ¦od nagłych zmian klimatycznych i z tego powodu trudno jest przeprowadzić dokładne ¦chronologiczne porównanie między skamieniałościami okolic północnych i południowych. Z tego też względu zamiast wyróżniać cztery zlodowacenia i trzy okresy międzylodowcowe, możemy mówić o dolnym, czyli najstarszym plejstocenie, o plejstocenie średnim i o górnym, czyli najmłodszym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>