Ze względu na pojemność mózgoczaszki

Prawdopodobnie do tego gatunku (H. habilis) należy zaliczyć pojedyncze zęby z mniej więcej tego samego okresu, znalezione przez Howella w Abisynii. Badacz ten jest też zdania, że pewne szczątki ze Sterkfontein należą również do Homo habilis.

Ze względu na pojemność mózgoczaszki przewyższającą pojemność czaszki austra-lopiteka stanowisko Homo habilis należałoby określić jako pośrednie pomiędzy Australopithecus i Homo erectus (Pithecanthropus). Tak przynajmniej zapatruje się na to zagadnienie Howell (1967). Ważną konsekwencją tego poglądu jest uznanie rodzaju Australopithecus za boczne odgałęzienie w ewolucji człowieka, a nie za formę macierzystą dla dalszego rozwoju, ponieważ rodzaj ten nie poprzedzał, lecz istniał równocześnie lub nawet później niż Homo habilis.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>