Z zastosowaniem lipaz

Z zastosowaniem lipaz syntetyzuje się także estry witaminy C i kwasów tłuszczowych. Pochodne te są rozpuszczalne w środowisku lipidów, w odróżnieniu od witaminy C, rozpuszczalnej tylko w środowisku wodnym. Dzięki ich zastosowaniu można zatem wzbogacić w witaminę C produkty zawierające dużo tłuszczu.

Modyfikacje genetyczne, prowadzące do syntezy lipaz o wysokiej regio- i ste- reospecyficzności działania z pewnością pozwolą na produkcję szeregu estrów kwasów tłuszczowych i glicerolu, cukrowców lub innych związków o sprecyzowanym, korzystnym oddziaływaniu na zdrowie. Jedną z niewątpliwie ważnych ról tych substancji jest wyeliminowanie prowadzącego do otyłości nadmiaru triacylogliceroli z diety. Należy jednak podkreślić, że różnorodne, modyfikowane es- try kwasów tłuszczowych nie są jedyną grupą zamienników tłuszczów. Rolę tę pełnią także niektóre cukrowce, zapewniające odpowiednie właściwości senso-ryczne produktu spożywczego. Są one na ogół silnie higroskopijne i dlatego pozwalają na uzyskanie wrażenia kremistości. Niektóre z tych cukrowców wytwarzane są z zastosowaniem glikobiotechnologii omówionej w następnym rozdziale.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>