Z drugiej strony

Z drugiej strony, zbyt duże zmniejszenie zmienności dziedzicznej kryje w sobie poważne niebezpieczeństwa. Pomyślmy bowiem, że warunki na jakimś terenie, za-siedlonym przez dobrze przystosowaną populację, ulegają większym jednokierunkowym zmianom. Na przykład klimat staje się coraz bardziej suchy lub też następuje znaczne i stałe obniżenie się średniej temperatury. Jeżeliby nie istniały możli-

z.ałóżmy, że każdy gen oznaczony literą dużą, niezależnie czy jest to gen A, czy B lub C, będzie wpływał na zwiększenie ciężaru nasion o 4 mg. W roślinie o wzorze AaBBcc mamy trzy geny A, B i B, z których każdy zwiększa ciężar nasion o 4 mg, czyli razem o 12 mg. Jeżeli więc homozygota aabbcc dawała nasiona o ciężarze 30 mg, to roślina o genotypie AaBBcc da nasiona ważące 30 + 12 = 42 mg. Lecz także rośliny o innych genotypach (np. aaBBCc, AaBbCc, ciabBCC) będą dawały nasiona

o tym samym ciężarze, gdyż zawierają trzy geny zwiększające ich ciężar. W ten przeto sposób dzięki poligenii osobniki o różnych genotypach będą fenotypowo identyczne. Mimo fenotypowej jednolitości mamy do czynienia z genetyczną różnorodnością. Rozważmy jeszcze inne sytuacje możliwe w przypadku takiej poligenii

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>