Względność przystosowań

Znany jest powszechnie drobnoustrój zwany pałeczką olcrężnicy (Escherichia coli), żyjący w przewodzie pokarmowym. Jeżeli na wielu szalkach z pożywką hodujemy ten rodzaj bakterii, to możemy się łatwo przekonać, że dodanie do kultur antybiotyku (streptomycyny) działa zabójczo na pałeczkę okrężnicy. Bakterie giną. Ponieważ jednak pałeczka okrężnicy, podobnie jak i inne organizmy, ma zdolność imitowania, może się zdarzyć, że w niektórych szalkach pojawią się mutacje oporne na działanie tego antybiotyku. Wówczas owe mutanty mogą pozostać przy życiu i dadzą szczepy streptomycynooporne.

Co więcej, przekonano się, że niektóre z tych mutantów nie tylko mogą żyć w śro-dowisku, w którym znajduje się streptomycyna, ale ten antybiotyk staje się konieczny dla ich przemiany materii, także w środowisku wolnym od streptomycyny mutanty te giną. Wykazano następnie, że te szczepy pałeczki okrężnicy, które stały się odporne na działanie antybiotyku, lecz mogą się bez niego obejść, nie wytrzymują konkurencji ze szczepami wrażliwymi na antybiotyk, jeżeli hodujemy je w kulturach, których pożywka nie zawiera streptomycyny. Prawdopodobnie chodzi w tym przypadku właśnie o słabsze tempo rozrodu szczepów streptomycynoopornych w porównaniu ze szczepami wrażliwymi na streptomycynę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>