Wszyscy ludzie należą do jednego gatunku

Aby więc ściśle rozgraniczyć gatunki, należałoby przeprowadzić ów test genetyczny. Nie jest to jednak zawsze możliwe, a niekiedy zupełnie niemożliwe (np. gdy chodzi

o klasyfikację form kopalnych). Zauważono jednak, że istnieje duża zgodność między wynikami pracy genetyka i morfologa systematyka. Dobry bowiem znawca jakiejś grupy zwierzęcej może na samej tylko podstawie badania morfologicznego rozgraniczyć gatunki. Co więcej, nawet laik dobrze obeznany z czysto praktycznych względów z rodzimą fauną i florą dochodzi do wniosków pokrywających się w dużej mierze z poszukiwaniami genetyka i systematyka morfologa.

Wszyscy ludzie należą do jednego gatunku i mają tym samym wspólną pulę genów. Gatunek nasz tworzy więc system genetycznie zamknięty. Mimo to jednak dostrzegamy znaczne różnice genetyczne między różnymi grupami ludzkimi, jeżeli bierzemy pod uwagę cechy fizyczne. Na tej podstawie możemy w obrębie gatunku Homo sapiens wyróżnić różne rasy lub odmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>