Współcześni biolodzy

Wykorzystawszy w pełni tę zmienność, selekcja nie dawała już wyników aż do^ czasu, gdy sporadycznie następowała wymiana między genami sprzężonymi. Jeśli więc poprzednio stopniowo zwiększała się ilość szczecinek, to później zwiększenie pojawiało się sporadycznie i to oczywiście tylko w tych liniach, w których nastąpiła wymiana genów.

Współcześni biolodzy w coraz większym stopniu podkreślają znaczenie takich właśnie poligenów dla procesów ewolucji. Z drugiej strony genetycy wskazują na wielkie rozpowszechnienie poligenów dotyczących tych cech, które moglibyśmy,, chociaż niezbyt ściśle, nazwać cechami normalnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>