Wschody rzepaku GM

Wschody rzepaku GM. Kwitnący rzepak GM w strefie ochronnej nietransgenicznego rzepaku oferuje szeroki zakres możliwości poprawy jakości, właściwości odżywczych, zabezpieczenia trwałości żywności, jak i poprawy ekonomiki produkcji rolniczej.

Pierwsze generacje genetycznie zmodyfikowanych roślin to przede wszyst-kim poprawa cech uprawowych, jak odporność na szkodniki i herbicydy (co jed-nocześnie wiąże się z obniżeniem stosowania preparatów chemicznych, a zatem jest przyjazne dla środowiska). W krajach, w których problem wyżywienia ludności jest szczególnie ważny, bowiem zagraża głód, adaptacja roślin do określonych warunków geoklimatycznych przy zastosowaniu technik inżynierii genetycznej stwarza wyjątkowo korzystne możliwości rozwoju.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>