Wielonienasycone kwasy tłuszczowe zapobiegają wielu chorobom cywilizacyjnym

Wspomniano już, że organizmy transgeniczne są potencjalnym, relatywnie tanim źródłem nutraceutyków, których zawartość w produktach naturalnych jest albo zbyt niska, albo też produkty te są niedostępne dla ogółu konsumentów, np. ze względu na cenę. Do takich substancji należą wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3 (WNKT n-3), zawarte głównie w oleju ryb. Najistotniejsze znaczenie dla rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego mają kwas dokozaheksaenowy – DHA (22:6), eikozapentaenowy – EPA (20:5) i w nieco mniejszym stopniu dokozapentaenowy – DPA (22:5). W największych ilościach występują one w lipidach ryb morskich z zimnych akwenów. Lecznicze i zapobiegawcze znaczenie tych związków jest dobrze udokumentowane: obniżają ryzyko miażdżycy i chorób serca, wpływają korzystnie na funkcjonowanie układu nerwowego i immunologicznego. W przeprowadzonych eksperymentach żywieniowych wskazuje się, że istotnym czynnikiem warunkującym dobrą przyswajalność WNKT z pożywienia, jest pozycja reszty nienasyconego kwasu w cząsteczce lipidu. Przyłączony do środkowego atomu węgla w cząsteczce glicerolu, czyli w pozycji 2, nie ulega odszczepieniu pod działaniem lipazy trzustkowej, specyficznej tylko do wiązań w pozycji 1,3, i zostaje wchłonięty w przewodzie pokarmowym w postaci monoacyloglicerolu, co gwarantuje jego najlepsze wykorzystanie w procesach biosyntez ustrojowych. Dzienne zapotrzebowanie na wielonienasycone kwasy tłuszczowe wynosi około 1 g, jednak typowa dieta mieszkańców Europy Zachodniej i Polski zapewnia tylko jedną dziesiątą tej ilości. Wykazano, że dodatek WNKT do pasz zwierząt hodowlanych, w formie wysuszonych glonów lub biomasy drobnoustrojów, pozwala uzyskać produkty o podwyższonym poziomie tych substancji. Udało się już np. wzbogacić jaja kurze i mięso drobiowe, dodając do paszy wysuszone mikroglony morskie rodzaju Schizotrium, zawierające aż 10-12% DHA w suchej masie. Wzbogacenie mieszanki paszowej w suszone algi (1,5%) spowodowało 5-krotny wzrost zawartości WNKT n-3 w jajach, z 43 do 248 mg/jajo, w tym DHA i EPA – z 28 do ok.150 mg. Wzrosła też zawartość kwasu linolenowego, średnio z 15 do 95 mg, a proporcja WNKT n-6 do WNKT n-3 znacznie się zmniejszyła (z 19:1 do 2:1). W mięsie brojlerów żywionych paszą z 0,6% dodatkiem suszonych alg stwierdzono wzrost zawartości WNKT n-3 z 14 do 125 mg w 100 g mięsa białego i z 34 do 83 mg w 100 g mięsa ciemnego. Obecność zatem WNKT w paszy dla zwierząt znacznie podnosi ich stężenie w końcowym produkcie, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek niekorzystnych zmian właściwości sensorycznych.

Istotnym kryterium właściwego doboru organizmu bogatego w WNKT, który można zastosować jako dodatek do paszy jest nie tylko jego cena i dostępność na rynku, ale przede wszystkim brak w biomasie substancji szkodliwych dla człowieka, które mogłyby przedostać się do żywności. Z tego względu nie wszystkie glony zawierające duże ilości WNKT nadają się do karmienia zwierząt hodowlanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>