W USA

W USA, największym producencie roślin transgenicznych, miał miejsce wzrost areału uprawy wszystkich roślin transgenicznych (oprócz kukurydzy GM). W Kanadzie spadek powierzchni upraw dotyczył zmniejszenia areału transgenicznego rzepaku. Największy wzrost areału w Chinach dotyczy upraw bawełny genetycznie zmodyfikowanej. W 2000 r. w Europie Centralnej w takich krajach jak w Bułgarii i w Rumunii komercyjnie uprawiano transgeniczne rośliny, tj. soję, ziemniaki i kukurydzę. W 1999 r. na Ukrainie uprawiano ziemniaki genetycznie zmodyfikowane. Brakuje natomiast danych czy uprawiano je w 2000 r. Z krajów Unii Europejskiej w Portugalii wycofano się z upraw transgenicznych. W niewielkiej ilości uprawiano rośliny transgeniczne także w Hiszpanii, Niemczech i Francji.

Najpowszechniejszą cechą roślin transgenicznych jest ich odporność na her-bicydy. W szczególności stwierdzenie to dotyczy soi, która jest odporna na her-bicydy uniwersalne. W 2000 r. łączna powierzchnia upraw tej rośliny wynosiła 25 min ha. Następne miejsce zajmuje transgeniczna kukurydza (także odporna na herbicydy) uprawiana na powierzchni 10 min ha, a na trzecim miejscu znajduje się bawełna, której powierzchnia uprawy wynosiła 5 min ha. Łącznie rośliny odporne na herbicydy stanowią trzy czwarte areału upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych.

Zakres i błyskawiczny wzrost areału upraw roślin transgenicznych stanowi zaskoczenie nawet dla ekspertów. Szczególnie istotny jest stały i bardzo zna-czący przyrost powierzchni upraw w krajach rozwijających się. Fakty te stanowią także niespodziankę dla „zielonych”, którzy uważali, że uprawy transgeniczne nie będą miały większego znaczenia ekonomicznego i społecznego. Należy także zwrócić uwagę na pośrednie efekty upraw transgenicznych: Po pierwsze, uprawy te są z powodzeniem realizowane na dużych, wręcz ogromnych farmach, a po drugie – do tej pory (szczęśliwie!) nie odnotowano żadnych negatywnych skutków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>