W potrawie „Taco shell”

W potrawie „Taco shell” sprzedawanej przez sieć sklepów Taco Bell znaleziono GM kukurydzę paszową Aktywiści „zielonych”, przeciwnicy żywności GM, spośród milionów opako-wań tej potrawy szczęśliwie znaleźli 7 sztuk zawierających transgeniczną kukurydzę paszową. Nastąpiło tu zatem przekroczenie dwóch norm prawnych: wprowadzono do żywności zboże paszowe oraz nie opisano produktu transgeniczne- go. Kosztem milionów dolarów firma wycofała całą produkcję z rynku. Wstępnie zakłada się kilka możliwych przyczyn, ale sprawa nie jest jeszcze rozwiązana. Najbardziej prawdopodobne jest, że któryś z farmerów był nieuczciwy i sprzedał na cele konsumpcyjne kukurydzę paszową.

Biologia molekularna to podstawa inżynierii genetycznej. Znajomość i zrozumienie mechanizmów molekularnych biosyntezy białka warunkuje rozwój nowoczesnej biotechnologii. Zagadnienia te zostaną omówione na wybranych przykładach najbardziej znanych osiągnięć agrobiotechnologii (tab. 2):

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>