W laboratoriach nanotechnologów

Daleko jeszcze do tego, aby budować takie maszyny molekularne jak polime- raza DNA. Sceptycy wątpią, czy to w ogóle będzie możliwe. Pytają o sposób wyposażenia tych urządzeń w rodzaj inteligencji umożliwiającej ich samopowiela- nie albo budowę innych maszyn (co zachodzi np. w komórkach). Nie wierzą w możliwość rozwiązania problemu odnajdywania, rozpoznawania i np. niszczenia „chorych” elementów przez nanoroboty. Nanobiotechnolodzy wierzą jednak, że mając do dyspozycji efekty ewolucji, która wytworzyła komórki zawierające zadziwiające molekularne maszyny można podglądając starać się je naśladować, a nawet stworzyć doskonalsze.

W laboratoriach nanotechnologów powstają kolejne elementy konstrukcji, które w najbliższym czasie powinny doprowadzić do zbudowania pierwszego nanourządzenia. Opracowany już został silnik wielkości wirusa napędzany energią z cząsteczek ATP. Silnik składa się z enzymu ATP-azy i cylindrycznego białka. Wprawia on w ruch wirnik wykonany z niklu o wymiarach 750 nm x 150 nm, wykonujący osiem obrotów na sekundę. Konstruktorzy pracują teraz nad wersją na- nosilnika wykorzystującą do napędu energię świetlną, pragną opracować także układ sterujący pracą silnika. W ubiegłym roku doniesiono o stworzeniu molekularnych szczypiec z cząsteczki DNA działających dzięki energii uzyskanej z rozkładu wiązań rozcinanego związku. Ta molekularna pensetka może posłużyć do naprawiania ludzkich komórek. W kolejnych doniesieniach, mówi się o skonstruowaniu nanowtryskarki z dyszami o średnicy kilku nanometrów. Przewiduje się jej zastosowanie do wytwarzania miniobwodów elektrycznych, wstrzykiwania genów do komórek lub paliwa do mikroskopijnych silniczków. W innych doniesieniach przedstawia się stworzenie nanowagi i nanoskalpela. Specjaliści z USA i Europy prognozują, że już wkrótce powstaną miniaturowe „łodzie podwodne” nadające się do wykorzystania w medycynie. Ich zadaniem byłaby walka z bakteriami i wirusami wykorzystywane byłyby do kontrolowania i oczyszczania naczyń krwionośnych, dostarczania leków w ściśle określone miejsca oraz niszczenia pojedynczych zwyrodniałych komórek. Przewiduje się, że dzięki nanobio- technologii możliwe będzie także poznanie mechanizmu działania neuronów oraz wytwarzanie protez neuronowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>