W krajach Unii Europejskiej

Jednakże modyfikacja cech roślin to dopiero początek komercjalizacji agro- biotechnologii. Następnym etapem będzie z pewnością modyfikacja właściwości produkcyjnych. W szczególności dużą wagę przywiązują producenci do żywności funkcjonalnej, w której podwyższona (lub obniżona – w zależności od potrzeb) będzie zawartość składników ważnych dla dietetyki, a zapewne także do leczenia niektórych dolegliwości. Rośliny mogą zawierać leki, szczepionki, czy też składniki egzogenne, np. jony metali (selenu, żelaza i in.).

W krajach Unii Europejskiej żywność pochodząca z roślin genetycznie zmo-dyfikowanych napotyka zasadniczy sprzeciw społeczny. Obserwujemy w tym przypadku odmienny stosunek do produktów inżynierii genetycznej, aniżeli w przypadku medycyny i farmacji. Można sądzić, że niezbędność produktów farmaceutycznych czy też metod diagnostycznych determinuje, lub wręcz wy-musza, pozytywny stosunek społeczeństwa do tych produktów. Natomiast do-słownie nadmiar żywności na rynku europejskim powoduje sceptyczny stosunek do nowinek na rynku produktów spożywczych. Można sądzić, że wprowadzenie do oferty dla konsumentów żywności transgenicznej o specyficznych właściwościach, niemożliwych do otrzymania w inny sposób, a jednocześnie istotnych dla naszej diety – spowoduje zmianę stosunku społeczeństwa do agrobiotechnologii. Więcej informacji o żywności funkcjonalnej podajemy w rozdziale 3.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>