W „Filozofii zoologii”

„Lecz nie można mówić, jakoby otoczenie działało bezpośrednio na życie. Przeciwnie, Lamarck przyjmuje, że tylko samo życie może działać, gdyż życie i aktywność to ostatecznie jedno i to samo. Należy raczej przyjąć, że otoczenie jest zmieniającym się zespołem warunków i sposobności, na które organizm odpowiada twórczo nie przez jakiś wyraz swej woli, lecz jako wyraz całej natury żywego ustroju”.

Dlatego też byłoby błędem, gdybyśmy dwa cytowane zazwyczaj tzw. prawa La- marcka uważali za jakieś zasadnicze założenia jego ewolucyjnych poglądów. Są one tylko wnioskiem dotyczącym oddziaływania warunków życia powodujących zaburzenia normalnego biegu ewolucyjnych przekształceń spowodowanych wewnętrzną aktywnością organizmu.

W „Filozofii zoologii” spotykamy te prawa sformułowane w następujący sposób: 1) rozwój i sprawność narządów są proporcjonalne do używania tych narządów,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>