W epoce trzeciorzędowej

Podobnie jak poprzednio gady z nielicznych archaicznych form zróżnicowały się w bardzo liczne gałęzie przystosowane do życia w różnych środowiskach, tak i obecnie ssaki wywodzące swój ród z nikłych początków opanowują w erze kenozoicznej coraz to nowe środowiska i wykazują rozliczne przystosowania. Jeżeli jakaś grupa różnicuje się na liczne podgrupy różniące się budową i funkcją oraz wykazujące różne sposoby życia, mówimy o radiacji adaptacyjnej, czyli przystosowawczym promieniowaniu.

W epoce trzeciorzędowej szybko następowała modernizacja prymitywnych ssaków. Prawdopodobnie już w okresie oligoceńskim wszystkie dzisiejsze rzędy ssakówpniowo się powiększają i dosięgają w końcu potężnych bardzo rozmiarów. Zresztą ¦ z podobnym zjawiskiem spotkaliśmy się także opisując ewolucję gadów w erze mezozoicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>