W badaniach

Co gorsza, tylko część toksyn udaje się usunąć podczas tradycyjnej obróbki kulinarnej. Wraz z paszą przedostają się one także do produktów mięsnych. Od składników antyżywieniowych nie są również wolne ryby, krewetki i inne konsu-mowane owoce morza. Szczególnie niebezpieczna jest w tym ostatnim przypadku wysoka zawartość jonów metali ciężkich i toksyn wytwarzanych przez glony.

W badaniach mających na celu zmniejszenie stężenia związków negatywnie oddziałujących na organizm ludzki skupiono się, jak dotąd, przede wszystkim na roślinach motylkowatych, stanowiących jedno z podstawowych źródeł pokarmu. Uzyskano nasiona odmian transgenicznych, zawierające mniej galaktozydów powodujących wzdęcia oraz lektyn i fityn, natomiast więcej białek, bogatych w metioninę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>