Uzwględniając więc współczesny stan nauki

Uzwględniając więc współczesny stan nauki, możemy określić dobór naturalny jako procesy zachodzące zawsze w rozrodzie płciowym i stanowiące jego konieczny atrybut. Dobór nie jest żadną siłą. Jest to ogół procesów zachodzących wewnątrz populacji, która podlega zmianom (Goudge). Dzięki procesowi mutacji w każdej populacji nagromadzają się różne allele występujące wskutek mejozy i zapłodnienia w najrozmaitszych kombinacjach. Różne kombinacje genów mają różną wartość selekcyjną, czyli podlegają działaniu doboru. Kierunek działania doboru jest określony panującym w danym okresie zespołem warunków, zarówno warunków przyrody nieożywionej, jak i przyrody żywej.

Dobór naturalny nie może oczywiście nic przewidywać, działa tylko w odniesieniu do chwili obecnej. Stąd też Dobzhansky mówi słusznie o oportunizmie doboru naturalnego. W tym też tkwi główna różnica między działaniem doboru naturalnego i sztucznego, którym kieruje człowiek zgodnie z powziętym poprzednio planem.

Człowiek może do dalszego rozrodu dobierać formy najlepiej odpowiadające ‚ego hodowlanym zamierzeniom. Inne osobniki wyklucza on z rozrodu. Przyroda postępuje inaczej. Eliminuje bezwzględnie tylko te osobniki, które w ogóle albo giną przed okresem dojrzałości, albo są bezpłodne. Inne natomiast rozmnażają się, lecz ostatecznymi zwycięzcami pozostają te, które rozmnażając się intensywniej tym samym przyczyniają się głównie do zmiany ogólnej puli genowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>