Uzębienie

Poza tym australopiteki cechują się uzębieniem i układem zębów analogicznym do tego, który spotykamy u człowieka. Uzębienie jest jedną z tych cech, które uległy małym zmianom i może być dobrą wskazówką w ocenie systematycznej pozycji badanych form kopalnych.

Formy te jednak miały stosunkowo mały jeszcze mózg, zbliżający się wielkością do mózgu małp człekokształtnych, o czym można wnioskować z pojemności czaszki mózgowej. Według obliczeń paleoantropologów, pojemność czaszki mózgowej australopiteków waha się w granicach 480-535 cm3, a więc bardzo zbliża się do pojemności czaszki mózgowej goryla. Goryl jednak jest zwierzęciem o wiele większym

niż był australopitek. W każdym razie formy te, zaliczone obecnie do rodziny Homi- nidae, miały mózg niewiele większy niż dzisiaj żyjące małpy człekokształtne. Lecz sama wielkość mózgu nie przesądza jego funkcjonalnej sprawności i możemy przyjąć, że pod tym względem australopiteki przewyższały znacznie dzisiejsze Pongidae.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>