USA

Kraj przodujący w rozwoju nowoczesnej biotechnologii. Największy produ-cent GMO. Legislacja bardzo rozwinięta i jednocześnie sprzyjająca rozwojowi nowatorskich technologii.

Ten krótki przegląd nie wyczerpuje ani listy krajów aktywnych w rozwoju biotechnologii ani aspektów tego zagadnienia. Jednakże umożliwia dokonanie podstawowej obserwacji i konkluzji: sytuacja jest szalenie zróżnicowana i me-chanizmy społeczne w zasadniczy sposób determinują zakres aplikacji przemysłowych. Jednocześnie uregulowania prawne i edukacja społeczna to podstawowe czynniki warunkujące dalszy harmonijny rozwój, w którym świadomy konsument wybiera sposób postępowania zgodny z wiedzą a nie z dogmatami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>