Trudno jest wyznaczyć w biotechnologii granice

Jednym z najbardziej „gorących” tematów debat publicznych jest obecnie żywność genetycznie zmodyfikowana (żywność GM) lub żywność produkowana z zastosowaniem genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO). Uogólniając to zagadnienie, a jednocześnie przedstawiając istotę kwestii można stwier-dzić, że o żywności GM dyskutują te społeczeństwa, które jej nie potrzebują, bowiem mają jej nadmiar. Natomiast kraje, które bardzo potrzebują nowoczesnych biotechnologii (w tym żywności GM) nie uczestniczą w tej dyskusji, albo ich głosu się wcale nie słyszy. Jest to istotny i bolesny paradoks. Jednocześnie strach społeczeństw bogatych przed chorobami, np. (BSE) powoduje zasadniczy wzrost liczby wegetarian i rozwój rolnictwa organicznego. Wegetarianie w zasadniczym stopniu opierają swą dietę na produktach sojowych i kukurydzianych, a to są dwie najpowszechniej uprawiane rośliny w formie genetycznie zmodyfikowanej.

Trudno jest wyznaczyć w biotechnologii granice pomiędzy „nowym a sta-rym”, tym co konwencjonalne i niekonwencjonalne. W ostatnich latach biotech-nolodzy odkrywając niektóre z tajemnic natury pokazali nowe oblicze tej dzie-dziny nauki i stworzyli nowe możliwości jej przemysłowego wykorzystania. Za-stosowanie nowoczesnych technik, w tym genetycznej modyfikacji organizmów poszerzyło zakres interdyscyplinarności biotechnologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>