TOMASZ TWARDOWSKI, ANNA MICHALSKA

Korzyści i Oczekiwania – terminy te w największym uproszczeniu określają stanowisko wielu ludzi w odniesieniu do biotechnologii, natomiast Dylemat – to sytuacja w której ma miejsce możliwość wyboru. Te trzy terminy właśnie charakteryzują najlepiej i w najkrótszej formie „kodują”, czyli ukrywają sens współczesnej biotechnologii, a w szczególności inżynierii genetycznej. Korzyści i Oczekiwania na cudowne efekty biotechnologii są sprzężone z rozlicznymi Dylematami prawnymi, moralnymi i społecznymi. Dlatego KOD to tytuł naszej książki.

Zrozumienie w jaki sposób żywe organizmy rozwijają się, jak regulowane są ich czynności życiowe jest niezwykle trudne, ale nasz zakres wiedzy w tej materii zwiększa się nader szybko, a w ostatnich latach nastąpił wręcz błyskawiczny postęp. Wiedza ta stwarza szansę nie tylko na dłuższe życie, ale także na lepszą jakość życia. Już dzisiaj nowoczesne technologie oparte na naukach biologicznych oferują nam nowe metody oczyszczania środowiska, biosyntezy dawniej niedostępnych leków, produkcji przemysłowej w pełnej harmonii ze środowiskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>