Toksyna (repellent) Bt, Bacillus thuringiensis

W rolnictwie ekologicznym stosowane są bakterie Bacillus thuringiensis dla ochrony roślin przed szkodnikami toksyna endonukleaza została wydzielona z tej bakterii, a opracowany gen dla tego białka wprowadzony do roślin, np. ziemniaków w efekcie roślina endogennie biosyntetyzuje tę toksynę, która jest całkowicie nieszkodliwa dla ssaków, a w pełni chroni np. przed stonką.

Etylen, poligalaktouranaza Etylen jest fitohormonem odpowiedzialnym za dojrzewanie roślin, natomiast poligalaktouranaza – to enzym trawiący pektyny w skórce owoców, a zatem powodujący ich więdnięcie. Technikami inżynierii genetycznej spowodowano zarówno zwiększenie, jak i obniżenie efektywności biosyntezy etylenu oraz poliga- laktouranazy, poprzez te zabiegi regulując szybkość dojrzewania i trwałość owoców (np. pomidorów, bananów, jak również grzybów).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>