Taumatyna

Jest to białko występujące w roślinach afrykańskich, wielokrotnie (ok. 100 000 razy) słodsze od cukru. Realizowane są prace nad wprowadzeniem genu tego białka do innych roślin (np. ogórka, pomidora) i uzyskania w ten sposób bardzo cennego, niskokalorycznego słodkiego warzywa.

Dynamiczny rozwój nowoczesnej biotechnologii jest źródłem bardzo znacz-nych zysków, jednakże znacznie większych w Ameryce Płn. aniżeli w Unii Euro-pejskiej, co zilustrowano w tabelach 3 i 4. Dane zawarte w tabeli 4 bardzo jednoznacznie wskazują na dominację Stanów Zjednoczonych w rozwoju komercjalizacji biotechnologii.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>