Taki kierunek działania

zdolnych do dłuższego życia i dlatego dobór faworyzuje obecność pojedynczego genu letalnego chroniącego heterozygoty przed zimnicą.

Oczywiście, że taki kierunek działania doboru można spotkać w okolicach, gdzie zimnica panuje nagminnie. Jeżeli zimnica staje się coraz rzadsza, dobór naturalny będzie stopniowo eliminował z populacji geny na niedokrwistość. O tym, że tak jest rzeczywiście, możemy się przekonać obserwując Murzynów od wielu lat żyjących w Ameryce Północnej. Zauważono, że częstość genów wywołujących ten rodzaj niedokrwistości ulega u nich stopniowemu zmniejszeniu.

Można przypuszczać, że odporność na inne schorzenia zakaźne została też okupiona faworyzowaniem przez dobór naturalny genów wywołujących inne schorzenia u osobników homozygotycznych. Są genetycy, którzy przypuszczają, że geny po-wodujące takie schorzenia dziedziczne, jak np. włóknistość i torbielowatość trzustki oraz dziecięce porażenie mózgowe, a może także pewne schorzenia psychiczne, powstają na podłożu genów, które dla heterozygot mają znaczenie ochronne przed niektórymi chorobami zakaźnymi. Jest rzeczą oczywistą, że gdy postęp medycyny

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>