Szwajcaria

W Szwajcarii w wyniku referendum przeprowadzonego w 1998 r. zostało przyjęte ustawodawstwo popierające rozwój biotechnologii we wszystkich dziedzinach. Biotechnologia traktowana jest jako jedna z dziedzin będąca siłą napędową postępu technicznego. Trzeba podkreślić, że wszystkie prace w zakresie inżynierii genetycznej realizowane są zgodnie z surowym reżimem kontroli i nadzoru. Szwajcaria jest bardzo aktywna we wszystkich inicjatywach dotyczących prac legislacyjnych i monitorowania prac biotechnologicznych.

Uzbekistan. W kraju tym brak jakichkolwiek uregulowań dotyczących GMO. Oczekiwana jest współpraca i pomoc organizacji międzynarodowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>