Szereg cech anatomicznych

Bardzo ważkich dowodów ewolucyjnego rozwoju człowieka dostarczają dowody z serologii uzyskane za pomocą metody precypitacji. Okazało się, że badając surowicę człowieka i surowicę małp człekokształtnych można było wykazać ich serologiczne pokrewieństwo. Podobieństwa w antygenach ludzkich i antygenach Pongidae

można wytłumaczyć jedynie pokrewieństwem genetycznym, czyli pokrewieństwem rodowym. Do tego samego wniosku doprowadzają porównawcze badania genetyczne. Małpy człekokształtne mają bowiem grupy krwi analogiczne do tych, które występują u człowieka. Okazało się też, że zarówno u człowieka, jak i u małp człekokształtnych spotykamy geny wyznaczające odczuwanie lub też nieodczuwanie gorzkiego smaku fenylotiomocznika. Na tej podstawie można przyjąć, że właściwość ta musiała powstać bardzo dawno temu, u wspólnych przodków człowieka i Pongidae, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy sobie wyjaśnić istnienia tych cech u ludzi i u małp człekokształtnych. Pojemność czaszki mózgowej, w której mieści się mózg, wynosi u goryla maksymalnie 685 cm3, podczas gdy najmniejsza pojemność czaszki człowieka o normalnej inteligencji może być. nawet nieco mniejsza niż 900 cm3. Ilościowa różnica ok. 200 cm3 nie może wyjaśnić tej olbrzymiej różnicy, jaka zachodzi w zdolnościach umysłowych między człowiekiem i małpą. Wydaje się przeto konieczne przyjęcie, że owe szczególne właściwości umysłu ludzkiego zależą od złożonej czynności organizacji mózgu, nie przejawiającej się w jego organizacji strukturalnej (Le Gros Clark).

Oczywiście, że możemy wskazać szereg cech anatomicznych, które są wyłączną własnością współczesnego człowieka. Do cech tych zaliczamy: budowę narządów płciowych, czerwień warg, kształt piersi kobiety, bardzo skąpe owłosienie ciała i in. Wyliczając owe cechy, bierzemy pod uwagę te, których nie mają współczesne małpy człekokształtne, a ma je człowiek współczesny. Jak pod tym względem wyglądali odlegli nasi protoplaści, tego nie wiemy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>