Szczególne zagrożenia może stwarzać

Szczególne zagrożenia może stwarzać: – przywóz organizmów transgenicznych w celu przeprowadzenia ekspery-mentów łub w celu ich namnażania

– transfer nie do końca sprawdzonych lub wręcz niebezpiecznych technolo-gii w celach produkcyjnych

– wprowadzenie do środowiska organizmów transgenicznych, naruszających stabilność oraz naturalną strukturę genetyczną i ekologiczną przyrody.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>