Stanowisko człowieka w systematyce zoologicznej

Linneusz, twórca nowej systematyki, nie pominął w swoim systemie gatunku ludzkiego. Już w pierwszym wydaniu „Systema naturae” zaliczył człowieka wraz z małpami do grupy, którą nazwał Anthropomorphia, czyli człekokształtne.

Współczesna systematyka włącza człowieka do typu (phylum) strunowców (Chor- data). Jednym z podtypów strunowców są kręgowce (Yertebrata) które systematyka dzieli na poszczególne gromady (Classis). Człowiek wraz z innymi ssakami należy do gromady ssaków (Mammalia). Gromadę ssaków dzielimy z kolei na liczne rzędy (Ordo). Jednym z rzędów, do którego włączamy człowieka, jest rząd naczelnych (Primates).

Małpiatki są to formy zwierzęce znacznie różniące się między sobą. Wielu z współ-czesnych systematyków włącza do małpiatek tzw. tupaje (Tupaiidae), które inni badacze zaliczają jeszcze do owadożernych (Insectívora). Tupaje żyją w krainie orientalnej. Inne małpiatki zasiedlają krainę orientalną i Afrykę, a szczególnie wiele gatunków spotyka się obecnie na Madagaskarze.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>