Sheppard pisze dalej

Sheppard pisze dalej: „Jeżeli w naszej populacji najlepszą wagą jest 46 mg, to nowe chromosomy (powstające dzięki wymianie genów) będą usuwane z niej przez dobór,, gdyż w większości kombinacji dają nasiona powyżej lub poniżej tego optimum. W braku sprzężenia, dobór nie mógłby dostatecznie skutecznie hamować zmienności,, gdyż ten rodzaj zmienności powstałby często wskutek rekombinacji. Ponieważ jednak istnieje sprzężenie między poligenami, dobór może skutecznie ograniczać zmienność, gdyż aktualna zmienność jest ujawniana tylko stopniowo (przez wymianę genów) i niekorzystne kombinacje są usuwane tak szybko, jak szybko powstają. Co więcej, częstość rekombinacji znajduje się też pod wpływem kontroli genetycznej i może być przez działanie doboru odpowiednio dostosowana”. W ten sposób sprzężone systemy poligenów ograniczają aktualną zmienność populacji, która mimo to dysponuje dużym zapasem potencjalnej zmienności, która może być wykorzystana, gdy warunki otoczenia ulegną trwałym zmianom.

Te teoretyczne rozważania zyskały elcsperymehtalne potwierdzenie. Wykazano np. że w populacji drozofil, mających przeciętnie ok. 40 szczecinek na ciele, można uzyskać przez selekcję populacji osobniki, które wykazują średnio ok. 55 szczecinek. W tym przypadku eksperymentator wykorzystał zmienność rekombinacyjną zależną od genów nie sprzężonych z sobą i krzyżując osobniki o coraz to większej ilości szczecinek doprowadził szybko do dziedzicznego zwiększenia ich liczby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>