Schemat budowy aparatu Ureya i Millera

Schemat budowy aparatu Ureya i Millera: A – przestrzeń, w której przy udziale wyładowań elektrycznych zachodzących między elektrodami następuje tworzenie się prostych związków organicznych B – odbieralnik, gdzie następuje gromadzenie w roztworze wodnym wytworzonych związków.

rozkładowi, pozostaje jeszcze wyjaśnić, w jaki sposób w pierwotnych oceanach Ziemi powstawały coraz bardziej złożone połączenia organiczne. Reakcje bowiem syntezy są zawsze odwracalne, czyli, innymi słowy, reakcjom syntezy towarzyszyły zawsze procesy analizy, rozkładu. W wyniku reakcji chemicznych ustala się w końcu równowaga chemiczna, jednakże zawsze punkt tej równowagi jest przesunięty w kierunku procesów rozpadu.

Obecnie jesteśmy dopiero w początkowych fazach wyjaśniania, jakie siły mogły skutecznie przeciwstawiać się rozkładowi tworzących się związków organicznych, gdy nie było jeszcze w ogóle żywych organizmów i mechanizmów. Nie wdając się bliżej w ocenę dotychczasowych prób wyjaśnienia tego zagadnienia, należy przyjąć, że w biegu chemicznej ewolucji powstawały kolejno najpierw składniki budulcowe białka, czyli aminokwasy, następnie same białka, a w końcu skupienia drobin białkowych, czyli ich agregaty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>