Samce gatunków poligamicznych

Samce gatunków poligamicznych mają silnie rozwinięte narządy służące do walki między sobą o zdobycie samicy i pozostawienie potomstwa. Do tych narządów zaliczamy m.in. rogi u jeleni, ostrogi u kogutów, ale prócz tego także siłę i agresywność. Widziano przejawy walk między samcami aligatorów, łosi, a Fabre opisuje walki toczone przez samce błonkówek. Chodzi w tych przypadkach nie tylko o narządy służące do walki zaczepnej, ale także o ochronę przed atakami przeciwnika. Grzywa lwa może, zdaniem Darwina, spełniać właśnie taką funkcję ochronną.

Wśród ptaków walka o samicę ma bardziej pokojowy charakter. W tym przypadku samica ma dokonywać wyboru wśród samców odznaczających się bądź to szczególnie pięknym śpiewem, bądź też jaskrawym ubarwieniem: drozd skalniak w Gujanie, ptaki rajskie i niektóre inne zbierają się w gromady. Samce kolejno z największą starannością przechodzą obok samic, wystawiają najpiękniejsze swe pióra i przyjmują najdziwaczniejsze pozy. Samice przypatrują się temu i wybierają najbardziej ponętnego partnera.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>