Różnorodność przystosowań

Podział świata roślinnego i zwierzęcego na blisko półtora miliona różnych gatunków, nie licząc ras i odmian, jest przykładem zróżnicowania genetycznego, podczas gdy przystosowawcze reakcje organizmu w odpowiedzi na zmieniające się warunki życia należy zaliczyć do przystosowań uwarunkowanych działaniem doboru pod wpływem zmieniających się warunków życia. Przede wszystkim wchodzą tu w grę zjawiska tzw. homeostazy (np. regulacja ciepłoty ciała u istot stałocieplnych, regulacja stężenia soli w organizmie, regulacja stężenia jonów wodorowych w płynach ustrojowych i wiele innych).

Zdolność przystosowawcza organizmów nie zależy od jakichś szczególnych czyn-ników życiowych, jakiejś szczególnej właściwości żywej materii, lecz jest ona wynikiem działania doboru naturalnego. Owa „mądrość organizmu” nie jest zagadkowym darem i wewnętrzną właściwością życia, lecz została z wolna i w trudzie wytworzona w długim procesie ewolucji i pod kontrolą doboru naturalnego. Brak wewnętrznej celowości w organizmach staje się wyraźnie widoczny, jeżeli organizm poddamy działaniu środowisjca sztucznego lub takiego, którego gatunek albo w ogóle nie napotkał, albo też wyjątkowo z nim się zetknął w swojej historii ewolucyjnej. Reakcje organizmu w takich warunkach nie są najczęściej przystosowawcze.

Tak np. rośliny tropikalne i zwierzęta żyjące w tropiku przesiedlone do naszego klimatu giną z zimna, podczas gdy gatunki rodzime zapadają w martwotę zimową lub w jakiś inny sposób są zdolne przetrwać okres zimna. Lecz właśnie tego należałoby się spodziewać, gdyż mieszkańcy tropików nie podlegali selekcji w kierunku przystosowawczego reagowania na zimno.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>