Różnicujące działanie doboru

Darwin, jak wiadomo, zwracał dużą uwagę na znaczenie dywergencji dla procesu ewolucji. Jego zdaniem formy najbardziej różniące się między sobą mają najwięcej szans wyjścia obronną ręką z walki o byt, gdyż mogą wykorzystywać swe otoczenie w odrębny sposób i w ten sposób unikać współzawodnictwa z innymi. Wydaje się jednak, że przynajmniej w początkach krzyżowanie się osobników w ramach jednej populacji doprowadziłoby do zniwelowania różnic genetycznych.

Różnicujące działanie doboru. Nicholson sądzi, że dla początkowych faz konieczna jest więc jakaś bariera izolacyjna, która umożliwia zróżnicowanie się jednolitej początkowo populacji na dwie pod wpływem działania doboru. Jeżeli na skutek tej izolacji obie populacje przystosują się do innego wykorzystywania swego środowiska, a przy tym na tyle zostaną odizolowane od siebie rozrodczo, że mieszańce nie będą w tym stopniu płodne, co produkty krzyżowania dwóch osobników należących do tej samej rasy, to dobór naturalny może sam już doprowadzić do pełnej izolacji rozrodczej.

Takie działanie doboru zostało wykazane doświadczalnie. Hodowla składała się z równej liczby osobników drozdofil należących do dwóch różnych mutacji rece- sywnych. Obie rasy były więc homozygotyczne i odznaczały się fenotypami, które łatwo można było od siebie odróżnić.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>