Również inne niepatogenne bakterie

Również inne niepatogenne bakterie, bytujące w ludzkim przewodzie pokarmowym, poddano manipulacjom genetycznym, dzięki którym ich spożycie wraz z pokarmem zapobiega i przeciwdziała określonym schorzeniom. Postąpiono tak na przykład z niektórymi innymi (oprócz LactobacMus) szczepami bakterii kwasu mlekowego, które wykorzystano, np. do produkcji cytokin – rodziny białek zaangażowanych w prawidłowe funkcjonowanie systemu immunologicznego. W badaniach struktury i funkcji tych białek zmierza się m.in. do wyjaśnienia przyczyn powstawania alergii. Inżynieria genetyczna umożliwiła zarówno syntezę zmodyfikowanych cytokin, wykorzystywanych głównie do badań nad wyjaśnieniem mechanizmów ich funkcjonowania na poziomie molekularnym, jak i wytwarzanie określonych cytokin przez komórki, które ich do tej pory nie produkowały. Przykładowo niepatogenny i naturalnie bytujący w przewodzie pokarmowym człowieka szczep Lactococcus Icictis poddano manipulacjom genetycznym, które umożliwiły zachodzącą w jelicie syntezę działającej przeciwzapalnie interleukiny-10 (IL-10). Doustne podanie szczepu transgenicznego (np. razem z pokarmem) umożliwia wyleczenie ciężkich schorzeń jelit (nawet ich wrzodów), gdyż cytokina ta przywraca odporność immunologiczną śluzówce jelita i nie dopuszcza do stanu, w którym system immunologiczny zwalcza bakterie probiotyczne razem z chorobotwórczymi. Żywność zawierająca farmaceutyki, takie jak wspomniane cyto- kiny, musi być jednak specjalnie oznakowana, gdyż spożycie jej nie pozostaje obojętne dla funkcjonowania organizmu.

Podsumowując można stwierdzić, że zastosowanie drobnoustrojów transge- nicznych w produkcji żywności nie ogranicza się tylko do produkcji biokata- lizatorów, stosowanych w jej przetwórstwie, a obecność żywych kultur niektó-rych z tych mikroorganizmów w spożywanych produktach ma dobroczynne działanie na ludzkie zdrowie. Ponadto, różnorodne szczepy bakteryjne są zdolne do syntezy substancji zapobiegających psuciu się żywności, a zatem naturalnych konserwantów, do których należą np. bakteriocyny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>