Rosja

W Rosji ma miejsce pełna legislacja prac w zakresie inżynierii genetycznej. Jest ona zgodna ze standardami UE. Soja i ziemniaki transgeniczne (firmy Monsanto) są dopuszczone do pełnej komercjalizacji trwają prace nad komercjalizacją dalszych 8 roślin genetycznie zmodyfikowanych (opracowanych przez międzynarodowe firmy agrobiotechnologiczne). Jednocześnie rosyjscy delegaci podczas sesji międzynarodowej stwierdzają autorytatywnie, że do handlu nie są dopuszczone produkty zawierające GMO. W Rosji planuje się zatwierdzenia zasad biobezpieczeństwa, ale w tej kwestii wynikają trudności w relacjach handlowych z Ukrainą, Kazachstanem i Białorusią, gdzie nie ma żadnych uregulowań prawnych w zakresie inżynierii genetycznej. Ma miejsce duże zainteresowanie społeczeństwa problematyką związaną z biotechnologią. W 2000 r. zostały udzielone patenty na:

– transgeniczną owcę nadprodukującą chymozynę, – 3 transgeniczne rośliny. Rumunia. W kraju tym trwają prace w zakresie biobezpieczeństwa – jako wzorce po-stępowania legislacyjnego zostały przyjęte dyrektywy UE i Protokół Biobezpieczeń-stwa.

Słowacja. W Słowacji prace legislacyjne prowadzone są na wzór Czech i oparte są na dyrektywach UE. W kraju tym obowiązuje znakowanie żywności GM.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>