Rodzaje walki o byt

Darwin dobrze zdawał sobie sprawę, że termin „walka o byt” jest tylko metaforą, że w przyrodzie najczęstszym rodzajem walki jest nie walka krwawa, lecz współ-zawodnictwo, że wreszcie oprócz współzawodnictwa osobniki różnych gatunków mogą wchodzić ze sobą w związki oparte na współpracy i wzajemnej pomocy.

Przecież na tym tle rozwinęły się wzajemne zależności między roślinami a zapyla-jącymi je owadami i wszystkie, zadziwiające przykłady symbiozy.

W pasożytnictwie, w którym jedna tylko strona korzysta, a druga-traci, ewolucja dąży do złagodzenia groźnych skutków dla żywiciela. Leży to bowiem w interesie nie tylko żywiciela, ale i pasożyta. Jeżeli pasożyt od razu wywołuje ciężkie schorzenie swego żywiciela, kończące się wkrótce jego śmiercią, traci na tym i pasożyt, który wówczas jest pozbawiony żywiciela i możności pomyślnego rozwoju swego potomstwa. Niektórzy z biologów przyjmują, że w tych przypadkach, w których pasożyt wywołuje szybko śmierć żywiciela, mamy do czynienia z pasożytnictwem świeżej daty, kiedy jeszcze nie było czasu, aby dobór mógł do siebie odpowiednio dostosować obu partnerów, tj. zarówno pasożyta, jak i żywiciela.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>