Rodowód człowieka

W okresie trzeciorzędowym, najprawdopodobniej w epoce mioceńskiej, jakiś pierwotny szczep małp człekokształtnych rozdzielił się na dwie linie. Jedna z nich doprowadziła w rozwoju ewolucyjnym do form ludzkich, druga do obecnie żyjących małp człekokształtnych. Zachodzi pytanie, który z kontynentów był kolebką rodu ludzkiego.

Darwin sądził, że kontynentem tym była Afryka. Nie znał on oczywiście żadnych danych paleontologicznych, które by popierały jego przypuszczenie, opierał się tylko na fakcie, że w Afryce żyją dzisiaj dwa gatunki małp człekokształtnych, tj. goryl i szympans.

W późniejszym okresie zaczęto brać pod uwagę Azję jako przypuszczalną kolebkę rodu ludzkiego. Miało to swe uzasadnienie dzięki nowym znaleziskom paleoantro- pologicznym na terenie Jawy i Chin. Niemniej jednak, jak zobaczymy, Darwin miał prawdopodobnie słuszność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>