Robert Chambers

W historii ewolucjonizmu dużą rolę odegrała wydana anonimowo w 1844 r. książka pt. „Ślady naturalnej historii stworzenia“ i jej dalszy ciąg w 1846 r. Książki te zasługują na szczególną uwagę, ¦chociaż ich autor był tylko uzdolnionym popularyzatorem bez odpowiedniego, jakbyśmy dziś powiedzieli, stażu naukowego. Mimo to myśli w nich zawarte nie tylko mają wiele oryginalności, ale świadczą też o dużym oczytaniu i dużej inwencji autora. Żadne może inne dzieła nie przygotowały lepiej podłoża pod wystąpienie Darwina i Wallace’a niż właśnie te publikacje. Wywołały one

całą burzę najgwałtowniejszych napaści na anonimowego ich twórcę, co też ostatecznie przyczyniło się do spopularyzowania idei ewolucji wśród szerokich kół w Wielkiej Brytanii, a nawet poza jej granicami.

Autor tych książek, Robert Chambers, na podstawie danych o skamieniałościach sądzi, że w miarę rozwoju ewolucyjnego powstawały formy coraz to wyższe. Przyjmując poglądy zwolenników uni- formitarianizmu sądził, że brak jakichś powszechnych katastrof umożliwia utrzymywanie się pewnych form w kolejno po sobie następujących epokach geologicznych. Uznawał też w pełni znaczenie niezmiernie długiego okresu, w którym postępował proces ewolucyjny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>