Realne istnienie gatunku

Realne istnienie gatunku. Porównując więc nasz podział na gatunki i podział na rasy musimy dojść do przekonania, że gatunek nie jest pojęciem stworzonym przez systematyka dla ułatwienia sobie klasyfikacji form życia, lecz że jest jednostką realnie istniejącą w przyrodzie. Oczywiście, że także różne rasy i populacje mendlow- skie istnieją w przyrodzie, nie mają one jednak tego waloru co gatunki. Według

Mayra „gatunki są grupami aktualnie lub potencjalnie krzyżujących się naturalnych populacji, izolowanymi rozrodczo od innych takich grup”.

Według Dobzhanskyego gatunki jako jednostki systematyczne „mają specjalne właściwości, dzięki którym są zarówno realnymi zjawiskami biologicznymi, jak i pojęciami grupowymi”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>