Przystosowanie poprzez plastyczność fenotypu

Wiemy z genetyki, że dziedziczą się jedynie geny, a nie cechy, że cecha lub jakakolwiek właściwość organizmu jest reakcją genu lub raczej genów na istniejące warunki. Dobór naturalny sprawia, że ten sam genotyp może w różny sposób reagować na warunki otoczenia, przystosowując organizm do panujących w danej chwili czynników środowiskowych.

Ilość barwnika w skórze człowieka zależy od czynników genetycznych. Przedsta-wiciele rasy czarnej dzięki swemu genotypowi wytwarzają znacznie więcej barwnika niż przedstawiciele rasy białej. Jednakże i człowiek biały wykazuje różny stopień pigmentacji skóry zależnie od natężenia działających promieni pozafiołkowych. Dlatego w lecie skóra jego zawiera więcej barwnika niż w zimie. Barwnik ma znaczenie ochronne przed uszkadzającym działaniem promieni pozafiołkowych. Reakcja genotypu jest więc dostosowana do panujących warunków i to z korzyścią dla

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>