Przystosowanie poprzez genetyczne zróżnicowanie populacji

Wyróż niamy dwa sposoby, za pomocą których organizmy mogą być przystosowane do ewentualnych zmian otoczenia. W opisanym powyżej przykładzie pałeczka okrężnicy dostosowała się do obecności streptomycyny dzięki pojawieniu się odpowiednich mutacji. Jest to oczywiście sprawą przypadku, czy w momencie zadziałania streptomycyną znajdują się w danej kulturze osobniki zmutowane, oporne na antybiotyk, czy też ich nie ma. Jeżeli ich nie ma, cała kultura zginie, jeżeli są, dadzą one początek szczepowi streptomycynoopornemu. Co więcej, kolejno zachodzące mutacje mogą dany szczep bakterii uodpornić na coraz większe stężenia antybiotyku.

Ten jednak sposób przystosowania uzależniony od pojawienia się przypadkowych mutacji ma swoje ujemne strony, gdyż bez wystąpienia mutacji szczep musi ulec zagładzie. Dlatego też w tych przypadkach, w których zmiana warunków nie zależy od tak przypadkowych okoliczności, jak obecność danego antybiotyku, lecz od za-chodzących okresowo zmian, dobór naturalny, jeżeli wohio tak się wyrazić, znajduje inne, lepsze wyjście z tej sytuacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>