Przykłady specjacji

Przykłady specjacji. Dla nas szczególnie instruktywne są te przykłady spotykane w przyrodzie, które ukazują nam niejako in statu nascendi proces specjacji. Niektóre z tych przykładów należy omówić. Jeden z nich odnosi się do gatunku żaby Rana pipiens ze Stanów Zjednoczonych. Rozprzestrzenienie tego gatunku sięga od stanów północnych, aż po Florydę i Teksas. Sąsiadujące ze sobą geograficznie formy tego ‘ gatunku łatwo krzyżują się ze sobą i wydają płodne potomstwo. Jeżeli jednak skrzy-żujemy w laboratorium żaby z północy z żabami z południa, nastąpi zapłodnienie i początkowo zygota się rozwinie, lecz później zarodki zginą. Formy północne i po-łudniowe są więc już odizolowane rozrodczo.

W przyrodzie nigdy nie mają one oczywiście sposobności krzyżowania się ze sobą, jednakże ponieważ na całej przestrzeni od północy aż na południe spotyka się ten gatunek żab, może bardzo stopniowo następować wymiana genów pomiędzy różnymi formami. Wymiana genów odbywa się jednakże tak wolno, że nie zahamowała ona rozwijającej się stopniowo izolacji rozrodczej.

Pomyślmy, że z jakichś przyczyn rasa północna zostaje odizolowana geograficznie od rasy południowej. Wówczas nie mielibyśmy wątpliwości, że formy północne należą do innego gatunku niż formy południowe. W stanie obecnym, ponieważ obie rasy są połączone szeregiem form przejściowych, formy północne zaliczamy wprawdzie do tego samego gatunku co i formy południowe, jednakże gatunek ten wyraźnie już zaczyna się rozdzielać na dwa odrębne gatunki. Na podanym wyżej schemacie Dobzhansky’ego gatunek Rana pipiens należałoby umieścić na linii B, a może nawet nieco powyżej niej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>