Przeżywanie osobników w walce o byt

Zarówno Darwin, jak i Wallace w teorii doboru naturalnego kładli główny nacisk na indywidualne przystosowanie osobnika pozwalające mu wyjść zwycięsko z walki

o byt. Oczywiście, że nie można tu pomijać roli prostego przypadku. Mimo dobrego przystosowania osobnik może zginąć na skutek samego zbiegu okoliczności. W sumie jednak większość przeżywających osobników zawdzięcza to odpowiedniemu ich przystosowaniu do warunków życia. Innymi słowy, nie wszystkie osobniki mają jednakowe szanse przeżycia, czyli że istnieje zróżnicowane przeżywanie osobników (differential survival) na skutek ich fenotypowych i genotypowych właściwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>