Przedstawiając odpowiedź na pytanie

Odpowiadając na pierwsze pytanie stwierdzić należy, że obecnie mamy co najmniej trzy definicje żywności GM każda z nich ma swoje uzasadnienie i uważana jest przez swoich zwolenników za prawidłową: o Zgodna z normami prawnymi Unii Europejskiej (EU Directive, No 50/2000 Official Journal EC, No 6, Jan 11, 2000, p. 15, No 50/2000 oraz Rozporządzenie Komisji nr 49/2000 z 10.01.2000 r.): żywnością GM jest produkt zawierający genetycznie zmodyfikowany materiał (kwas nukleinowy lub białko), względnie zawierający poniżej \% przypadkowych zanieczyszczeń materiałem GM. Podstawą do tak sformułowanej definicji są obecne możliwości analityczne oraz założenie przypadkowego zanieczyszczenia artykułu spożywczego materiałem zmodyfikowanym genetycznie. Dla państw członkowskich jest to prawnie wiążąca definicja takie sformułowanie będą musiały również przyjąć kraje kandydujące do członkostwa w UE . o Definicja stosowana w trakcie badań społecznych (np. „Eurobarometer 2000”): żywność GM jest definiowana jako zastosowanie nowoczesnej biotechnologii do produkcji żywności, np. w celu poprawienia składu, przedłużenia świeżości czy też zmiany smaku. Taka definicja jest najbardziej przekonująca konsumenta nie znającego podstaw molekularnych biotechnologii, o Trzecia definicja: każda żywność w jakikolwiek sposób mająca związek z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi to żywność GM. Jest to definicja preferowana przez „zielonych”. Zgodnie z tą definicją piwo wyprodukowane z zastosowaniem drożdży transgenicznych, cukier z transgenicznych bura-ków cukrowych czy też olej z transgenicznego rzepaku – to także żywność GM. W naszej ocenie taka definicja jest nierealna do egzekwowania prawa oraz błędna merytorycznie.

Przedstawiając odpowiedź na pytanie dotyczące komercjalizacji produktów genetycznie zmodyfikowanych stwierdzić należy, że do maja 2000 r. Komisja Europejska wyraziła zgodę na komercjalizację 18 genetycznie zmodyfikowanych produktów (tab. 1). Zgoda taka jest udzielana w trybie przepisów dyrektywy nr 90/220. Na wydanie zgody oczekuje kolejnych 14 wniosków (tab. 2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>