Przeciwnikiem Fuhlrotta był

Przeciwnikiem Fuhlrotta był przede wszystkim twórca patologii komórkowej, największy ówczesny autorytet na polu anatomii patologicznej – Rudolf Virchow.

Obecnie paleontologia zgromadziła już stosunkowo bardzo wiele skamieniałości odnoszących się zarówno do form ludzkich, jak i przedludzkich, tak że nikt z przyrodników nie powątpiewa ani o prastarej historii rodu ludzkiego, ani o ewolucyjnym pochodzeniu człowieka z pnia zwierzęcego. Szczególnie ostatnie dziesiątki lat przyniosły bardzo doniosłe odkrycie na tym polu, a obecnie każdy prawie rok dostarcza nowych cennych wykopalisk związanach bezpośrednio z ewolucją naszego rodu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>