Prymitywne gady

Prymitywne gady o czaszce z jednym otworem skroniowym, tzw. pelikozaury, pojawiły się już na przełomie karbonu i permu. Zróżnicowały się one na kilka szczepów. Jeden z tych szczepów (Sphenacodontia) był przystosowany do drapieżnego trybu życia, co spowodowało zróżnicowanie pierwotnie jednolitego uzębienia. Nie tylko jednak uzębienie zmieniało się upodobniając się do uzębienia ssaków. Postawa ciała uniesionego na kończynach ustawionych pod tułowiem i znaczna ruchliwość były również nietypowymi dla gadów cechami, które w pełni rozwinęły się dopiero u ssaków.

Te tzw. Sphenacodontia były już formami macierzystymi dla gadów ssakokształtnych, zwanych Therapsida. Grupa Therapsida pojawiła się na początku permu, .a ich dalsza ewolucja doprowadziła do przekształcenia pewnych szczepów w ssaki. Takim szczepem gadów ssakokształtnych były gorgonopsy, z których m. in. w triasie powstały wieloguzkowce (Multituberculata) oraz tritylodonty i cynodonty, gady niezwykle podobne do ssaków (ryc. 271). Wieloguzkowce zaliczamy do ssaków, jednakże wiele cech łączy je z gadami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>