Protokół Biobezpieczeństwa w styczniu 2000 r

Protokół Biobezpieczeństwa uchwalony został w styczniu 2000 r. w Montrealu, a znany jest pod nazwą Protokołu z Kartageny, bowiem w stolicy Kolumbii (w 1999 r.) dokonano zasadniczych ustaleń. Podpisany został przez 72 państwa (do stycznia 2001 r.) – także przez Polskę – oczekuje na razie na wejście w życie. Wymagana liczba 50 ratyfikacji będzie zapewne sporą przeszkodą. Jako pierwsza ratyfikowała Protokół Bułgaria, a następnie Togo i Norwegia (do 15.06.2001 r.). Warto jednak podkreślić, że Protokół otwarty jest do podpisu i ratyfikacji dla wszystkich państw, a nie tylko stron Konwencji o różnorodności biologicznej, jak mogłaby sugerować nazwa tego dokumentu. Nie jest to zatem Protokół „uzupełniający” Konwencję, a odrębny traktat.

Protokół ustanawia reguły bezpieczeństwa oraz procedury oceny zagrożeń w związku z transgranicznym przemieszczaniem LMO – żywych, zmodyfikowanych organizmów (living modified organism – LMO). Są to – w odróżnieniu od GMO – wyłącznie te organizmy, które są zdolne do samoistnego odnawiania się. Zatem nasiona soi czy kukurydzy, czy też całe pomidory – zmodyfikowane genetycznie – to są LMO, bowiem możliwe jest wyhodowanie z nich całych roślin. Natomiast, jeśli ta sama soja czy kukurydza będą w formie mąki, a pomidory przerobione na pulpę – a zatem niemożliwe będzie zregenerowanie pełnej rośliny – to nie są już LMO, chociaż pozostają GMO.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>